fbpx

Activak en ESF

Activak 27 oktober 2017
...

Activak vzw krijgt via ESF de kans om haar personeelsbeleid beter vorm te geven. Door die samenwerking maakt Activak vzw tijd en middelen vrij om bepaalde doelstellingen vanuit haar beleid mee vorm te geven.
Activak vzw bestaat dit jaar 20 jaar. In die 20 jaar is er een enorme groei geweest in het aantal medewerkers. Tijdens het jaar werken er ongeveer 7 mensen voor de organisatie, in de aanloop van de zomervakantie en tijdens de zomervakantie komen daar nog tijdelijke krachten bij.


Al onze medewerkers verdienen een goede begeleiding, een correcte opvolging en de kans om zich ten volle te ontplooien binnen de organisatie. Om deze doelstellingen te halen, is er nood aan een personeelsbeleid. Om dat personeelsbeleid verder vorm te geven en strategisch in de organisatie in te bedden, is tijd nodig. Door dit project krijgt Activak vzw tijd en financiële ondersteuning om een grondige start te maken. Bovendien start in 2018 een nieuwe vierjarige beleidsperiode, waarbij de aandacht voor personeel en personeelsbeleid vergroot. Het project past dus volledig binnen de beleidsnota.


Het project bestaat uit twee grote taken. De eerste slaat op het invoeren van flexibel werken. Doordat de organisatie het hele jaar door met vrijwilligers werkt, en die zich niet altijd vrij kunnen maken tussen 9u00 en 17u00, is er een vraag naar meer flexibel werken. Door avondwerk toe te laten kunnen onze medewerkers zelf instaan voor hun planning, rekening houdend met de vragen, noden en wensen van onze vrijwilligers. Naast onderzoek van de wettelijke mogelijkheden en zelfplanning, zal hier vooral tijd gestoken worden in het opstellen van een feitelijk reglement.


Het tweede deelproject gaat over het maken van een onthaalbrochure. Vandaag worden nieuwe medewerkers ad hoc onthaalt, en staat er te weinig op papier. Door hen voldoende informatie te bieden die zij kunnen nalezen, willen we onze medewerkers sneller de missie en visie van de organisatie duidelijk maken. Daarnaast zullen ook de gehanteerde werkmethodes sneller overgedragen kunnen worden. Hier zal vooral tijd kruipen in het samenstellen van de brochure, en het uitschrijven van de nodige informatie voor de nieuwe medewerkers. Aansluitend zal dit product zorgen voor het opstellen van een strategisch wervings- en selectiebeleid.
Voor dit alles worden 960 uur aan personeelstijd gerekend. Via dit project ontvangt Activak vzw 7 418,88€ van het ESF en 11 128,32€ van het Vlaams cofinancieringsvorm. Zelf investeert de organisatie 7 948,80€.