Logo

Medewerkers kantoor

Johan Van Nuffel

Algemeen coördinator

Als oprichter en coördinator van Activak vzw leidt Johan samen met Kelly alles binnen de organisatie in goede banen.

Hij houdt zich verder bezig met het opvolgen van verschillende externe commissies zodat we Activak binnen het jeugdlandschap kunnen plaatsen.

Daarbuiten houdt hij zich ook bezig met het opvolgen en leiden van het team, en zorgt hij voor de eerste contacten naar nieuwe samenwerkingen.

Helen Meyvis

Teamverantwoordelijke en educatief medewerkster

Helen is in de eerste plaats de teamverantwoordelijke van Activak. Zij zorgt ervoor dat het prachtige team dat we nu hebben in goede banen geleid wordt. Vanuit deze functie volgt ze het personeelsbeleid verder op.

Daarnaast organiseert ze mee de kampen. Ze legt de uitstappen vast, boekt verblijven en zorgt ervoor dat onze vrijwilligers over de juiste informatie beschikken. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het organiseren van de cursussen voor onze vrijwilligers.

Tot slot is zij ook verantwoordelijk voor de schoolprojecten.

Jonas Smeulders

Educatief medewerker

Jonas is educatief medewerker en verantwoordelijk voor de kookploegen. Hij selecteert de juiste vrijwilligers die heerlijke maaltijden kunnen bereiden, begeleidt hen in de voorbereiding en overloopt met hen de menu's.

Daarnaast ondersteunt hij anderen mee in de zoektocht van vrijwilligers die als animator mee op kamp gaan.

Inhoudelijk bereidt hij alle kampen voor en zorgt hij ervoor dat alles duidelijk is voor onze vrijwilligers.

Tom Baert

Beleidsmedewerker

Als beleidsmedewerker is hij verantwoordelijk voor het schrijven van de beleidsteksten binnen Activak en het uitwerken van de lange termijn visie van de organsatie.

Als communicatiemedewerker zorgt Tom voor het up to date houden van de website, de nieuwsbrief en de communicatie naar de vrijwilligers.

Tot slot is hij mee verantwoordelijk voor de kadervorming en staat hij in voor de opvolging van de cursussen en losse vormingen voor onze vrijwilligers.

Yente Versmissen

Administratief medewerkster

Als administratief medewerkster zorgt zij mee voor de inschrijvingen, het beantwoorden van vragen en allerlei administratieve taken.

Katrien Franquet

Administratief en logistiek medewerkster

Katrien is administratief en logistiek medewerkster. Samen met Yenthe zorgt ze ervoor dat de inschrijvingen goed verlopen, dat de lidkaarten verstuurd geraken, en veel meer.

In de zomer zal zij mee met onze animatoren materiaal klaarzetten, even controleren en het magazijn opgeruimd laten.

Marlies Naets

Educatief medewerker

Marlies is educatief medewerker en verantwoordelijk voor de vrijwilligerswerking. Samen met Jonas staat zij in voor de coaching en begeleiding van onze vrijwilligersploeg.

Zij leest ook alle voorbereidingen na, en waakt over de kwaliteit van de spelen.

Deze zomer zal je ze ook zien bij de opstart van één van onze kampen.

Back to Top